Terassa Kalemegdan

Saznajte više

Pijaca Bela Palanka

Saznajte više

Crkva Sv. apostola Petra i Pavla

Saznajte više

Park Bela Palanka

Saznajte više

Crkva Vaznesenja Gospodnjeg

Saznajte više

Gradski trg u Pirotu

Saznajte više

Bazen

Stepenice

Štampani beton

Ekonomičnost – dekorativni beton u potpunosti oslikava teksturu i izgled prirodnog kamena, kaldrme, cigle, mermera ili drveta, sa manje novca i uz brzu izradu (deset puta brže od ostalih vrsta podnih sistema).

Čvrstoća – stepen tvrdoće dijamanta je -10, kvarca -7, a dekorativnog betona -4, armiranog betona MB30 -1. Dugoročniji je u odnosu na druge podne sisteme i ne može se oštetiti. Ostaje nepromenjen i pod teretom kamiona od 40t.

Trajnost – nema pucanja usled mraza i promene klimatskih uslova. Ostaje nepromenjen u rasponu od -40°C do +80°C.

Kvalitet – sa kvalitetnim komponentama koje se koriste u izradi dekorativnog betona nema pukotina, nicanja biljaka i izbočina usled slaganja tla.

Dekorativnost – kalupi za odlivanje dekorativnog betona oslikavaju reljef prirodnog kamana, kaldrme, cigle, mermera ili drveta. Širok spektar boja dekorativnog betona može da zadovolji i najistančaniji ukus.

Neklizavost – dekorativni beton ima nizak koeficijent trenja, što mu daje otpornost na klizanje. Idealan je za popločavanje staza i oko prostora bazena. Garantuje se sigurnost i do nagiba od 17%.

Nema otpadnog materijala – prilikom ugradnje dekorativnog kamena otpada oko 10% od ukupne količine utrošenog materijala, dok prilikom ugradnje dekorativnog betona nema otpada.

Harmonija sa prirodom – dekorativni beton odiše prirodnošću koja sa zelenilom čini jedinstven sklad i harmoniju.

Ekologija – više nema potreba za korišćenjem prirodnog kamena ili stene, budući da se one apsolutno mogu dočarati dekorativnim betonom. Ova tehnologija nam omoguća čuvanje prirode uz istovremeno ostajanje u njenim prirodnim okvirima.